آرشیو برچسب های: شغل های پردرآمد

شغل های پردرآمد + مغازه + خانگی + بدون سرمایه

درآمد مغازه ها چندین برابر حقوق های کارمندی و کارگری شده است درحالی که در گذشته تقریبا برابر و نزدیک بود. درآمد مغازه ها در شهرهای مختلف به عوامل متعددی بستگی دارد که ما با مانگین گرفتن این عوامل مشاغل را معرفی می کنیم. قبل از اینکه شغل های پردرآمد ...

بیشتر بخوانید »